Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 397 Харківської міської ради"
 
.

Нормативна база з питань соціального захисту дітей

Перелік урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства

1. Конституція України

2. Конвенція ООН про права дитини

 

3. Сімейний Кодекс України

 

4. Закон України від 05.09.2017 "Про освіту"

5. Закон України від 20.01.2018 "Про охорону дитинства"

 

6. Закон України від 13.05.1999 № 651-ХІV "Про загальну середню освіту"

 

7. Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ "Про позашкільну освіту"

 

8. Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ "Про дошкільну освіту"

 

9. Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

10. Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім’ям з дітьми"

 

11. Закон України від 16.11.2000 №2109-ІІІ "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

12. Закони України від 15.03.2011 № 3133-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам"

 

13. Закон України від 13.01.2005 №2342-ІV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

14. Закон України від 07.12.2017 "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

15. Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей"

16. Указ Президента України від 30.12.2000 №1396/2000 "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей"

17. Указ Президента України від 28.01.2000 №113/2000 "Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності"

18. Указ Президента України від 04.05.2007 №376/2007 "Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей"

19. Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"

20. Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 "Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"

21. Наказ Міністерства освіти України від 19.06.1996 №216 "Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків"

22. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування"

23. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 №5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення"

24. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2002 №762 "Про Концепцію Міністерства освіти і науки України щодо профілактики залучення дітей до незаконних форм праці"

25. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 №631 "Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх"

26. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844 "Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми"

27. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 №864 "Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України"

28. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007 №612 "Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 "Про затвердження Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

32. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.07.2012 №827 "Державна цільова програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року"

33. Розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп "Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків"

34. Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.02.2003 № 6505 "Про поліпшення умов утримання дітей-сиріт"

35. Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.06.2004 № 1743-IV "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей"

36. Щодо встановлення юридичного статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дотримання їх житлових та майнових прав (доручення ХОДА від 29.03.2007 № 01-24/1827)

37. Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 №564/836/945/577 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення"

38. Лист Міністерства освіти і науки від 13.08.2014 №1/9-414 "Забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів"

39. Лист Міністерства освіти і науки від 28.10.2014 №1/9-557 "Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей"

40. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 № 1/9-486

 

Електронна адреса сайту, де розміщені документи: zakon.rada.gov.ua