Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 397 Харківської міської ради"
 
.

Інформація для батьків

Навчаємо, виховуємо, розвиваємо

Закони України “Про освіту”,“Про дошкільну освіту”передбачають безперервність i наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають пріоритетну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової та необхiднiсть створення належних умов для її здобуття,та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку .

Загальна мета виховання конкретизується в сучасних концепціях навчання і виховання. Згідно з Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI століття» розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою: відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, національного відродження, становлення державності та демократизації суспільства в Україні.

Головна мета дошкільної освіти – виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру.

Незважаючи на те, що за останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, значна частина дітей не відвідує дошкільні навчальні заклади, у яких максимально забезпечується системний пiдхiд до реалiзацiї завдань дошкільної освіти.

Тож актуальними завданнями сьогодення є охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади; сприяння особистісному зростанню кожної дитини, розвитку її компетентності; залучення до активної співпраці у вихованні та навчанні дітей практично всіх сімей на різних етапах їхнього становлення, розвитку та функціонування, з різними типами родинного середовища, різними виховними можливостями.

Батьки мають можливість вибору серед різних форм охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою: віддавати дитину в дитячий садок, виховувати її самостійно або звертатися до послуг кваліфікованих фахівців дошкільної або початкової освіти, які будуть працювати з дитиною індивідуально.

Помітною є тенденція створення на базі дитячих дошкільних закладів консультпунктів для батьків дітей, не охоплених суспільним дошкільним вихованням.

Для батьків, які вирішили виховувати дитину самостійно, на базі нашого закладу організовано консультаційний центр роботи з батьками. Наші педагогі надають якісну методичну, діагностичну і консультативну допомогу з питань виховання та навчання дітей.

На цих сторінках Ви знайдете поради наших спеціалістів.