Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 397 Харківської міської ради"
 
.

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників
Робота з кадрами - один із напрямів діяльності вихователя-методиста дошкільного навчального закладу. Складовою кадрового менеджменту є атестація персоналу. Це важлива форма морального та матеріального стимулювання, спрямована на вдосконалення діяльності педагогів, які працюють в освітніх закладах різних типів і форм власності. Мета атестації педагогічних працівників:
-активізація їхньої творчої професійної діяльності;
-підвищення відповідальності за результати роботи;
-оцінка особистісних якостей;
-визначення рівня якості виконання ними посадових обов'язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках, нормативно-правових документах;
-забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.
І саме вихователь-методист має підтримувати прагнення педагогів до професійного зростання, допомагати кожному з них реалізувати на практиці наукові надбання, інноваційні технології, розкрити фахові
Ведення документації з проведення атестації
Проведення атестації передбачає ведення цілої низки документів, оформлення яких, як правило, покладається на вихователя-методиста. Зокрема, у методичному кабінеті ДНЗ має бути впорядковано такі матеріали щодо атестації:
-законодавчі і нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників;
-перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників;
-перспективний план атестації педагогічних працівників;
-графік проведення атестації педагогічних працівників;
-пам'ятки, порадники для педагогів, які атестуються;
-матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів;
-аналітичні матеріали з вивчення рівня компетентності дітей;
-аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів (діловий щоденник аналізу освітньої роботи, індивідуальна облікова картка педагога, модель оцінювання результатів роботи педагогічних працівників тощо);
-аналітичні матеріали за результатами атестації педагогічних працівників (таблиці, різні типи діаграм тощо);
-матеріали, напрацьовані у процесі роботи атестаційної комісії, - протоколи засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування, книга обліку видачі атестаційних листів тощо (за умови виконання вихователем-методистом обов'язків секретаря атестаційної комісії).
Етапи атестаційного періоду.
Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, тому що із завершенням одного атестаціиного періоду розпочинається наступний. Проте кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з року в рік, а саме:
·підготовчий;
·експертно-дослідницький;
·підсумковий.
На кожному з цих етапів діяльність вихователя-методиста наповнюється певним змістом.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників