Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 397 Харківської міської ради"
 
.

Атестація дошкільного закладу

 

Атестація комунального закладу "Дошкільний навчальний(ясла- садок) № 397 Харківської міської ради" відбулася 30.04.2010

 

ГОЛОВНЕ УПРАВІЛННЯ ОСВТИ І НАКУИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РЕГІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА РАДА

З ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(СЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

ВИСНОВОК

№ 3/4                                                                                                                                                                                 від 30.04.2010

ЩОДО АТЕСТАЦІЇ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 397 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Регіональна експертна рада з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, проаналізувавши протокол самоаналізу, протоколи атестаційної експертизи та акт атестаційної експертизи, висновки обласної експертної комісії про організацію та проведення атестації навчального закладу, зробила такі висновки:

1. Атестаційна експертиза навчального закладу була проведена відповідно до нормативних вимог: наказу Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553 "Про затвердження порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів", Програми державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів у Харківській області.

2. Самоаналіз, атестаційна експертиза в навчальному закладі відбулися без порушень термінів, встановлених перспективним графіком державної атестації навчальних закладів Харківської області та м. Харкова у 2009-2019 роках, який затверджено наказом Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (від 13.01.2009 №3).

3. Пакет документів, поданий до регіональної експертної ради за повнотою та обсягом відповідає нормативним вимогам. Зауважень до представленого пакету документів немає.

4. За протоколами 1-1 «Матеріально-технічні умови перебування дітей у дошкільному навчальному закладі», 1-2 «Санітарно-гігієнічні умови перебування дітей у дошкільному навчальному закладі», 4-2 «Експертиза якості медичного обслуговування», 4-3 «Харчування дітей» атестаційну експертизу проведено:

начальником господарчої групи УО (1-1);

помічником лікаря - гігієніста з гігієни дітей та підлітків райСЕС,заступником начальника управління освіти-начальником відділу нормативності та якості УО  (1-2);

головним спеціалістом з дошкільної освіти УО, завідувачем відділення гігієни дітей та підлітків райСЕС (4-3).

5. За напрямками експертизи була здійснена оцінка реального стану рівня освітньої діяльності
навчального закладу і результативності навчально-виховного процесу. Наводимо узагальнені дані, отримані в результаті атестаційної експертизи:

Блок 1. Матеріально-технічні та санітарно-гігієнічні умови, створені в дошкільному навчальному закладі 11,46 - достатній
Протокол 1-1 Матеріально-технічні умови перебування дітей у дошкільному навчальному закладі 180 - достатній
Протокол 1-2 Санітарно-гігієнічні умови перебування дітей у дошкільному навчальному закладі 118-високий
Блок 2. Кадрова політика 8,25 - середній
Протокол 2-1 Кадрова політика 58 - достатній
Блок 3. Управління навчальним закладом 11,63 - достатній
Протокол 3-1 Дотримання нормативно-правових аспектів функціонування дошкільного навчального закладу 98 - достатній
Протокол 3-2 Планування та контрольно-аналітична діяльність 86 - достатній
Протокол 3-3 Науково-методична робота та її результативність 59 - достатній
Протокол 3-4 Суспільний рейтинг навчального закладу 52 - достатній
Протокол 3-5 Фінансове забезпечення діяльності закладу 54 - достатній
Блок 4 Фізкультурно-оздоровча робота, медичне обслуговування та харчування дітей 11,41 - достатній
Протокол 4-1 Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми 70 - достатній
Протокол 4-2 Медичне обслуговування 90 - достатній
Протокол 4-3 Харчування дітей 102 - достатній
Блок 5 Організація та ефективність навчально-виховного процесу 11,27 - достатній
Протокол 5-1 Організація навчально-виховного процесу 95 - достатній
Протокол 5-2 Ефективність навчально-виховного процесу 40 - достатній

Загальний рівень, за яким здійснюється освітня діяльність, станговить К+54,02 ( достатній рівень)